Październik 6

Projektowanie marki

targi_pracy_2009_565Projektowanie jest to bardzo szerokie pojęcie, które można śmiało odnieść oraz używać do opisu wielu czynności związanych z tworzeniem nowych projektów. Jednym z terminów, w których używa się tego typu sformułowania jest zabudowa targowa. Zajęcie to polega na wymyśleniu oraz przelaniu na papier lub formę elektroniczną wizji stoiska targowego usytuowanego w hali targowej. Innym przypadkiem użycie tego terminu może być projekt witryny internetowej. W tej kwestii projekt może wystąpić w formie szkicu lub prototypu z ograniczoną funkcjonalnością.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę pojęcie jakim jest projektowanie marki, to możemy śmiało powiedzieć, że w jej skład wchodzi wiele czynności, tak zwanych mniejszych projektów. Podczas projektowania, czy też planowania marki należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak: misję, logo, kanały komunikacji i cele strategiczne oraz operacyjne. Wyznaczanie celów oraz metod pomiaru ich realizacji jest bardzo istotne z punktu widzenia kontroli. Cele muszą być realne, mierzalne oraz umiejscowione w czasie. Tylko wtedy będziemy w stanie w pełni kontrolować ich realizację oraz wnosić poprawki usprawniające ją.


Opublikowano 6 października 2014 przez adminw kategorii Bez kategorii